Pops & Bangs

När du accelererar, producerar ditt avgaser underbara brusande ljud som vi alla är vana vid. Men när du saktar ner försvinner ljudet med hastigheten. Pops och bangs gör att retardation låter ännu bättre än acceleration.

När du lyfter foten från gasen börjar ditt avgasrör spränga, knastra och gurgla, vilket tillför mycket kul och karaktär till körsegment som tidigare saknade något nöje.

På samma sätt, om du har en inställningsfil för pops och bangs, när du växlar, kommer du inte längre att uppleva ett ljudfall när du växlar upp. Du kan markera varje skift med en hög pop & bang.

Och naturligtvis, vad skulle en inställning vara utan en prestationsfördel. Bortsett från ljudfördelen minskar eller slår pop och bang också turbofördröjning efter retardation.

1 produkt